بایگانی برچسب : خانواده

به نام خدایی که هر روز در شان تازه ای است

roshanfekr

تحولات اجتماعی کشور با سرعتی غیر قابل پیش بینی در حال رخ دادن هستند و گردانندگان رسمی امور به وضوح از این تطورات جا مانده و برای آن نسخه ای ندارند. به عنوان نمونه به دو مورد اشاره می شود: 1: عزاداری؛ انجام سوگواری در زمان رحلت فرد یا افراد از سوی خانواده و بستگان و دوستان از سنت های ... ادامه مطلب »