بخش لاریجان دارای هویت و شناسنامه مکتوب شد

بخش لاریجان دارای هویت و شناسنامه مکتوب شد/ ناشناخته بودند لاریجان بسیارعجیب است.

دکتر محمد منصورنژاد خبرداد:

بخش لاریجان دارای هویت و شناسنامه مکتوب شد/ ناشناخته بودند لاریجان بسیارعجیب است.
دکتر محمد منصورنژاد، دبیر علمی نخستین همایش نقش لاریجان در تحولات سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران، از چاپ مجموعه مقالات همایش خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری آبا، وی درابتدابه شرح مختصری ازمنطقه لاریجان پرداخت وبابیان اینکه منطقه لاریجان دارای یک پیشینه تاریخی گسترده می باشد که می توان دربحث اسطوره ها به فریدون،منوچهروآرش کمانگیراشاره کرد.
دبیر علمی نخستین همایش نقش لاریجان درادامه گفت ،وقتی به این عقبه نگاه می کنیم ناشناخته وگمنام بودند لاریجان برایمان بسیارعجیب است.
دکتر محمد منصورنژاد همچنین به بحث گردشگری دراین منطقه اشاره نمود واظهارداشت ،بزرگترین نماد ملی ایران یعنی قله دماوند که می تواند سالانه گردشگران زیادی را ازداخل وخارج کشوربه این منطقه بکشاند درمنطقه لاریجان واقع شده است.ضمن اینکه نزدیکترین شهر به قله دماوند شهر رینه می باشد که قدیمی ترین شهر این بخش است .اما با تمام این تفاسیر متاسفانه هنوزدر این شهرسازمان میراث فرهنگی وگردشگری هیچ دفتری برای شناساندن این نماد ملی به گردشگران داخلی وخارجی احداث نکرده است.
که این موضوع نیزجای تعجب دارد.
دبیر علمی نخستین همایش نقش لاریجان درادامه گفت،منطقه لاریجان ازنظرمشاهیروسرمایه های انسانی یدطولایی دارد. تاجای که درزمان حاضر دوتن از سران قوه کشورازلاریجان می باشند. ولی بازهم لاریجان ناشناخته مانده است.
وی بابیان اینکه درتاریخ معاصرایران تا پایان دفاع مقدس که هدف این همایش بوده یعنی نزدیک به 200 سال 117 چهره برجسته علمی که بیشترآنان فراترازایران چهره بودند . ویا درسطح ملی ازچهره های شاخص به حساب می آمدند افرادی بودند که در بخش حوزه ودانشگاه ازدل لاریجان بیرون آمدند. اما متاسفانه بازهم این منطقه آنگونه که باید شناخته نشده است.به همین منظورباهمت دوستان واساتید صاحب نظرما تابستان گذشته در شهررینه اقدام به برگزاری همایشی با عنوان نقش لاریجان در تحولات سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران نمودیم.که با استقبال چشمگیری مواجه شد. درآن همایش فراخوان مقاله دادیم که ازبین مقالات وارد شده 30 اثر پذیرفته شد.
دکتر محمد منصورنژاد در ادامه افزود: این آثارپس ازجمع آوری به سه جلد کتاب با حجم بیش از 1000 صفحه تبدیل ومنتشر شد. که در هفته پژوهش،یعنی عصر روزپنجشنبه 27 آذراز (ساعت 14 الی 17 ) در دانشگاه علم وصنعت تهران،سالن آمفی تئاتر دانشکده مواد و متولورژی با حضور همه علاقه مندان به لاریجان و لاریجان پژوهان رونمایی خواهند شد.
وی درادامه گفت:اهمیت این آثار از آن روست که برای اول بار بخش لاریجان که در جاده هراز ازداخل آن عبور می کند در کمتر از 80 کیلومتری پایتخت قرار داشته اما ناشناخته است، دارای هویت و شناسنامه مکتوب شده و به پژوهشگران و فرهنگ دوستان معرفی می شود. این نوشتار دورنمایی کلی از لاریجان را به تصویر کشیده و راه را برای پژوهشهای آکادمیک بعدی هموار می سازد.
دبیر علمی نخستین همایش نقش لاریجان در تحولات سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران همچنین گفت: در این مراسم هم تولیدات نرم افزاری همایش، شامل عکس و فیلم به نمایش در آمده و توزیع می شوند و هم با حضور کارشناسان لاریجان در میزگردی مهمترین مسایل پژوهشی لاریجان به بحث گذاشته می شود. برنامه بسیار برجسته این مراسم برگزاری تریبون آزاد است که در جمع لاریجانیان اول بار رخ می دهد و شرکت کنندگان در نشست هم امکان و فرصت لازم را می یابند که با جمع سخن گفته و نقطه نظرات خویش را در باره آینده علمی و عملی بخش طرح نمایند. ضمنا در این برنامه از پیامدهای اقتصادی-اجرایی همایش نیز در زمینه اقدامات برای فعال سازی صنعت گردشگری در لاریجان گزارشی ارایه خواهد شد. تجلیل از نویسندگان و عوامل اجرایی همایش و رونمایی از آثار برنامه بخش پایانی همایش است.
http://www.eknews.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=126&newsview=8288

دبیر علمی نخستین همایش نقش لاریجان در تحولات سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران خبرداد:
بخش لاریجان دارای هویت و شناسنامه مکتوب شد/ ناشناخته بودند لاریجان بسیارعجیب است.
پرس آنلاین:دبیر علمی نخستین همایش نقش لاریجان در تحولات سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران، از چاپ مجموعه مقالات همایش خبر داد.

به گزارش پرس انلاین،دکتر محمد منصورنژاد،، دبیر علمی نخستین همایش نقش لاریجان در تحولات سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران درابتدابه شرح مختصری ازمنطقه لاریجان پرداخت وبابیان اینکه منطقه لاریجان دارای یک پیشینه تاریخی گسترده می باشد که می توان دربحث اسطوره ها به فریدون،منوچهروآرش کمانگیراشاره کرد.
دبیر علمی نخستین همایش نقش لاریجان درادامه گفت ،وقتی به این عقبه نگاه می کنیم ناشناخته وگمنام بودند لاریجان برایمان بسیارعجیب است.
دکتر محمد منصورنژاد همچنین به بحث گردشگری دراین منطقه اشاره نمود واظهارداشت ،بزرگترین نماد ملی ایران یعنی قله دماوند که می تواند سالانه گردشگران زیادی را ازداخل وخارج کشوربه این منطقه بکشاند درمنطقه لاریجان واقع شده است.ضمن اینکه نزدیکترین شهر به قله دماوند شهر رینه می باشد که قدیمی ترین شهر این بخش است .اما با تمام این تفاسیر متاسفانه هنوزدر این شهرسازمان میراث فرهنگی وگردشگری هیچ دفتری برای شناساندن این نماد ملی به گردشگران داخلی وخارجی احداث نکرده است که این موضوع نیزجای تعجب دارد.
دبیر علمی نخستین همایش نقش لاریجان درادامه گفت،منطقه لاریجان ازنظرمشاهیروسرمایه های انسانی یدطولایی دارد. تاجای که درزمان حاضر دوتن از سران قوه کشورازلاریجان می باشند. ولی بازهم لاریجان ناشناخته مانده است.
وی بابیان اینکه درتاریخ معاصرایران تا پایان دفاع مقدس که هدف این همایش بوده یعنی نزدیک به 200 سال 117 چهره برجسته علمی که بیشترآنان فراترازایران چهره بودند . ویا درسطح ملی ازچهره های شاخص به حساب می آمدند افرادی بودند که در بخش حوزه ودانشگاه ازدل لاریجان بیرون آمدند. اما متاسفانه بازهم این منطقه آنگونه که باید شناخته نشده است.به همین منظورباهمت دوستان واساتید صاحب نظرما تابستان گذشته در شهررینه اقدام به برگزاری همایشی با عنوان نقش لاریجان در تحولات سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران نمودیم.که با استقبال چشمگیری مواجه شد. درآن همایش فراخوان مقاله دادیم که ازبین مقالات وارد شده 30 اثر پذیرفته شد.
دکتر محمد منصورنژاد در ادامه افزود: این آثارپس ازجمع آوری به سه جلد کتاب با حجم بیش از 1000 صفحه تبدیل ومنتشر شد. که در هفته پژوهش،یعنی عصر روزپنجشنبه 27 آذراز (ساعت 14 الی 17 ) در دانشگاه علم وصنعت تهران،سالن آمفی تئاتر دانشکده مواد و متولورژی با حضور همه علاقه مندان به لاریجان و لاریجان پژوهان رونمایی خواهند شد.
وی درادامه گفت:اهمیت این آثار از آن روست که برای اول بار بخش لاریجان که در جاده هراز ازداخل آن عبور می کند در کمتر از 80 کیلومتری پایتخت قرار داشته اما ناشناخته است، دارای هویت و شناسنامه مکتوب شده و به پژوهشگران و فرهنگ دوستان معرفی می شود. این نوشتار دورنمایی کلی از لاریجان را به تصویر کشیده و راه را برای پژوهشهای آکادمیک بعدی هموار می سازد.
دبیر علمی نخستین همایش نقش لاریجان در تحولات سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر ایران همچنین گفت: در این مراسم هم تولیدات نرم افزاری همایش، شامل عکس و فیلم به نمایش در آمده و توزیع می شوند و هم با حضور کارشناسان لاریجان در میزگردی مهمترین مسایل پژوهشی لاریجان به بحث گذاشته می شود. برنامه بسیار برجسته این مراسم برگزاری تریبون آزاد است که در جمع لاریجانیان اول بار رخ می دهد و شرکت کنندگان در نشست هم امکان و فرصت لازم را می یابند که با جمع سخن گفته و نقطه نظرات خویش را در باره آینده علمی و عملی بخش طرح نمایند. ضمنا در این برنامه از پیامدهای اقتصادی-اجرایی همایش نیز در زمینه اقدامات برای فعال سازی صنعت گردشگری در لاریجان گزارشی ارایه خواهد شد. تجلیل از نویسندگان و عوامل اجرایی همایش و رونمایی از آثار برنامه بخش پایانی همایش است.

http://press-online.org/news.php?5835

راهنمای دانلود

لینک‌های دانلود

راهنمای دانلود

  • برای دانلود، به روی عبارت "دانلود" کلیک کنید و منتظر بمانید تا پنجره مربوطه ظاهر شود سپس محل ذخیره شدن فایل را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا دانلود تمام شود.
  • جهت استفاده از فایل های فشرده از نرم افزار WinRar استفاده نموده و به پسورد هر فایل توجه نمایید.
  • در صورت بروز مشکل در دانلود فایل ها تنها کافی است از طریق سیستم گزارش خطا نسبت به بروز مشکل اطلاع دهید تا پیگیری سریع برای حل مشکل اقدام گردد.
  • فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریعتر فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از نرم افزار Win Rar و یا مشابه آن استفاده کنید.
  • کلمه رمز جهت بازگشایی فایل فشرده عبارت www.bigtheme.ir ( حتما با حروف کوچک تایپ شود ) می باشد. تمامی حروف را میبایستی به صورت کوچک تایپ کنید و در هنگام تایپ به وضعیت EN/FA کیبورد خود توجه داشته باشید همچنین بهتر است کلمه رمز را تایپ کنید و از Copy-Paste آن بپرهیزید.
  • چنانچه در هنگام خارج سازی فایل از حالت فشرده با پیغام CRC مواجه شدید، در صورتی که کلمه رمز را درست وارد کرده باشید. فایل به صورت خراب دانلود شده است و می بایستی مجدداً آن را دانلود کنید.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*