• مستند

  مستندهای خوب و یا بد را می توان برحسب اهمیت موضوعی که مورد بررسی قرار می گیرند، اولویت بندی نمود. هر چه موضوعی حساس و مهم باشد، خوب بودن و یا بد بودنش نیز بیشتر بازتاب یافته و مهم قلمداد می گردد.

  ادامه مطلب...
 • نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

  امسال با عزمی جزم و با تعداد کتابهای تازه بیش از هر سال دیگر در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شرکت می کنیم. همین روز ها سه جلد کتاب تازه از دکتر منصورنژاد به لیست کتابهای ما برای نمایشگاه اضافه می شوند.

  ادامه مطلب...
 • دعوت از صاحبان اندیشه برای ارسال مقاله درباره دو تن از مشاهیر لاریجان

  پیشتر اعلام شد که در تابستان سال 94 عزم برگذاری مراسم نکوداشتی برای برخی مشاهیر لاریجان است. برابر آخرین اخبار برخی از اعضای خانواده این عزیزان به دلایلی با برگزاری چنین نشستی موافق نبودند.

  ادامه مطلب...
 • 01-rsz_dinmusighi-flat
 • 02-rsz_eghtedar-e-fatemeh_f1
 • 03-rsz_emam_reza_flat

کتاب های فرهنگی اجتماعی

 • 01-rsz_dinmusighi-flat
 • 02-rsz_eghtedar-e-fatemeh_f1
 • 03-rsz_emam_reza_flat
 • 04-rsz_enayat_flat
 • 05-rsz_kashkool_mamali_flat
 • 06-rsz_mr_final_flat
 • 07-rsz_sahife_sajadie_flat
 • 08-rsz_seiri-dar-makateb-gharb-flat
 • 09-rsz_women-flat

کتاب های مذهبی

 • 01-rsz_dinmusighi-flat
 • 06-rsz_mr_final_flat
 • 09-rsz_women-flat

کتاب های سیاسی

 • 01-rsz_dinmusighi-flat
 • 02-rsz_eghtedar-e-fatemeh_f1
 • 03-rsz_emam_reza_flat
 • 05-rsz_kashkool_mamali_flat
 • 06-rsz_mr_final_flat
 • 08-rsz_seiri-dar-makateb-gharb-flat
 • 09-rsz_women-flat