• نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

  امسال با عزمی جزم و با تعداد کتابهای تازه بیش از هر سال دیگر در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شرکت می کنیم. همین روز ها سه جلد کتاب تازه از دکتر منصورنژاد به لیست کتابهای ما برای نمایشگاه اضافه می شوند.

 • دعوت از صاحبان اندیشه برای ارسال مقاله درباره دو تن از مشاهیر لاریجان

  پیشتر اعلام شد که در تابستان سال 94 عزم برگذاری مراسم نکوداشتی برای برخی مشاهیر لاریجان است. برابر آخرین اخبار برخی از اعضای خانواده این عزیزان به دلایلی با برگزاری چنین نشستی موافق نبودند.

 • اقتدار فاطمه

  امسال برای نشر سال خوبی بود. جدای از تولیدات فراوان، یکی از تحولات آن است 3 جلد کتابی که در دولت پیشین مجوز نیافتند و از سوی داوران رد شده بودند، در دولت جدید و ارشاد آقای جنتی مجوز گرفته و امسال منتشر شده اند

 • 01-rsz_dinmusighi-flat
 • 02-rsz_eghtedar-e-fatemeh_f1
 • 03-rsz_emam_reza_flat

کتاب های فرهنگی اجتماعی

 • 01-rsz_dinmusighi-flat
 • 02-rsz_eghtedar-e-fatemeh_f1
 • 03-rsz_emam_reza_flat
 • 04-rsz_enayat_flat
 • 05-rsz_kashkool_mamali_flat
 • 06-rsz_mr_final_flat
 • 07-rsz_sahife_sajadie_flat
 • 08-rsz_seiri-dar-makateb-gharb-flat
 • 09-rsz_women-flat

کتاب های مذهبی

 • 01-rsz_dinmusighi-flat
 • 06-rsz_mr_final_flat
 • 09-rsz_women-flat

کتاب های سیاسی

 • 01-rsz_dinmusighi-flat
 • 02-rsz_eghtedar-e-fatemeh_f1
 • 03-rsz_emam_reza_flat
 • 05-rsz_kashkool_mamali_flat
 • 06-rsz_mr_final_flat
 • 08-rsz_seiri-dar-makateb-gharb-flat
 • 09-rsz_women-flat